วันนักบวชสากล สังฆมณฑลจันทบุรี

โดย พระสังฆราช ซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี เป็นประธานในพิธี

ณ วัดนักบุญยอแซฟ พนัสนิคม จ.ชลบุรี วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560