คณะซิสเตอร์จัดค่ายกระแสเรียก เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนหญิงผู้สนใจ

สัมผัสชีวิตซิสเตอร์ และวิถีชีวิตนักบวช ระหว่างวันที่ 7-9 ตุลาคม 2560

ณ บริเวณโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ จันทบุรี ฝั่งอนุบาล