คณะซิสเตอร์ร่วมจัดงานและเข้าร่วมวันนักบวชสากลสังฆมณฑลจันทบุรี

โดยคณะรักกางเขน แห่ง จันทบุรี เป็นเจ้าภาพ ในปีนี้

ซึ่งมีนักบวชชายหญิง สามเณร ผู้ฝึกหัด สังฆมณฑลจันทบุรีเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

โดยมี พระสังฆราส ซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี เป็นประธานในพิธี

ณ อารามรักกางเขน แห่ง จันทบุรี วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561