เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563 / ค.ศ.2020
------------------------------------------------------------

วันที่

 

รายการ

 

2 เข้าเงียบประจำเดือนระดับบ้าน
5 วันเข้ารับภารกิจในสถานที่ใหม่ สำหรับผู้โยกย้าย
19 ประชุมคณะผู้บริหาร
24 วันสมโภชพระเยซูเจ้าเสด็จสู่สวรรค์
22-30 นพวารเตรียมรับเสด็จพระจิตเจ้า
31 สมโภชพระจิตเจ้า