เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563 / ค.ศ.2020
------------------------------------------------------------

วันที่

 

รายการ

 

1 เข้าเงียบประจำเดือนระดับบ้าน
15 วันสมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ
18 ประชุมคณะผู้บริหาร