เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2560 / ค.ศ.2017
------------------------------------------------------------

วันที่

 

รายการ

 

1

เข้าเงียบประจำเดือน ระดับกลุ่มบ้าน

7-9

สัมมนาฟื้นฟูจิตตารมณ์ผู้ตั้งคณะ กลุ่ม 1 ณ บ้านสวนมารีย์ ดงบัง

14-16

สัมมนาฟื้นฟูจิตตารมณ์ผู้ตั้งคณะ กลุ่ม 2 ณ บ้านสวนมารีย์ ดงบัง

21-23

สัมมนาฟื้นฟูจิตตารมณ์ผู้ตั้งคณะ กลุ่ม 3 ณ บ้านสวนมารีย์ ดงบัง

25

ประชุมคณะผู้บริหาร

28-30

สัมมนาฟื้นฟูจิตตารมณ์ผู้ตั้งคณะ กลุ่ม 4
ณ สวนฟาติมาการ์เด้น โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี