เดือนเมษายน พ.ศ.2561 / ค.ศ.2018
------------------------------------------------------------

วันที่

 

รายการ

 

1

วันอาทิตย์ปัสกา

16-21

สัมมนาประจำปีของคณะ ฯ

21

ฉลองสมโภชชีวิตนักบวช