เดือนเมษายน พ.ศ.2560 / ค.ศ.2017
------------------------------------------------------------

วันที่

 

รายการ

 

4-5

ประชุมคณะผู้บริหาร

9

วันอาทิตย์ใบลาน เริ่มต้นสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์

13

วันพฤหัสบดี สัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์

14

วันศุกร์  สัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์

15

วันเสาร์  สัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์

16

วันอาทิตย์ปาสกา

17-23

สัมมนาประจำปี 2017

22

ฉลองสมโภชชีวิตนักบวช