คณะซิสเตอร์ 12 ท่าน เข้าร่วมสัมมนา หัวข้อ "Happy, Meaningful Religious Life Today"

ระหว่างวันที่ 3-6 กรกฎาคม 2560 โดย คุณพ่อ Joe Mannath SDB

ณ บ้านคามิลเลียน ลาดกระบัง