ซิสเตอร์วรนุช ประนอมมิตร ผู้รับผิดชอบคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการพัฒนาสังคม แผนกสตรีสังฆมณฑลจันทบุรี

ได้นำแกนนำเยาวชน และสภานักเรียนจากโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี

พร้อมกับตัวแทนเครือข่ายบุรุษและสตรีจากแขวงสระแก้ว

ไปเยี่ยมและจัดกิจกรรมให้กับผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำจังหวัดสระแก้ว

วันที่ 11 กรกฎาคม 2560