การประชุมคณะกรรมการจัดการฉลอง 350 ปี คณะรักกางเขน ในประเทศไทย

ณ โรงเรียนมารีวิทยา กบินทร์บุรี วันที่ 27-28 พฤษภาคม 2565

 

 

กลับสู่หน้าหลัก คณะรักกางเขน แห่ง จันทบุรี