ตัวแทนคณะรักกางเขน และคณะพระหฤทัยฯ

พบพระคาร์ดินัลเกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เพื่อรายงาน และปรึกษา

ถึงการจัดการฉลอง 350 ปี คณะรักกางเขน ในประเทศไทยที่จะเกิดขึ้นในเดือนกันยายน 2565 นี้

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565

 

 

กลับสู่หน้าหลัก คณะรักกางเขน แห่ง จันทบุรี