มิสซาปลงศพคุณพ่อยอห์น บัปติสต์ สิรนนท์ สรรเพ็ชร์

วันจันทร์ที่ 31 ธันวาคม 2012 ที่วัดอารักขเทวดา โคกวัด ปราจีนบุรี มีพระสังฆราช 3 องค์ ได้แก่

พระสังฆราช ซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี เป็นประธานในพิธีมิสซา พระสังฆราช ลอเรนซ์ เทียนชัย สมานจิต พระสังฆราช ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์

คุณพ่อบอสโก ไพยง  มนิราช อุปสังฆราชสังฆมณฑลราชบุรี คุณพ่อเชิดชัย เลิศจิตเลขา เจ้าคณะแขวงคณะสงฆ์คามิลเลียน แห่งประเทศไทย

คณะสงฆ์สังฆมณฑลจันทบุรี และต่างสังฆมณฑล พี่น้องสงฆ์คามิลเลียน นักบวชชาย-หญิงหลายคณะจำนวนมาก

และสัตบุรุษจากหลายแห่ง มาร่วมภาวนาในพิธีไว้อาลัยแด่คุณพ่อเป็นครั้งสุดท้าย ด้วยความอาลัย

พิธีมิสซาเริ่มเวลา 10.30 น. ก่อนจบพิธีมิสซา พระคุณเจ้าสิริพงษ์ กล่าวไว้อาลัยแด่คุณพ่อสิรนนท์ และขอบคุณในการงานและความดีงามต่างๆ

ที่คุณพ่อได้กระทำให้แก่พระศาสนจักรในประเทศไทยและในสังฆมณฑลจันทบุรี

หลังจากนั้นคุณพ่อเชิดชัย กล่าวขอบคุณผู้มาร่วมในงานแทนพี่น้องของคุณพ่อและแทนสมาชิกคณะคามิลเลียน

ต่อจากนั้นเคลื่อนศพไปที่สุสานและทำพิธีปลงศพ ฝังร่างของคุณพ่อยอห์น บัปติสท์ สิรนนท์ สรรเพ็ชร์

ไว้ข้างๆคุณพ่อปัสกัล พิทักษ์ โยธารักษ์ สงฆ์สังฆมณฑลจันทบุรี ลุกวัดโคกวัดเช่นเดียวกัน ที่จากพวกเราไปก่อนหน้านี้

(ข้อมูลจาก..ซ.มัลลิกา วรรณชัยวงศ์)

 

 

 

คุณแม่โรสลิน ศรีไพร และคณะซิสเตอร์  ร่วมมิสซาหน้าศพ คุณพ่อยอห์น บัปติสต์ สิรนนท์ สรรเพ็ชร์

และร่วมส่งร่างคุณพ่อเพื่อไปยังวัดอารักขเทวดา โคกวัด ปราจีนบุรี

วันที่ 29 ธันวาคม 2555   ณ บ้านพักผู้สูงอายุคามิลเลียน จันทบุรี

 

 

 

คุณแม่โรสลิน ศรีไพร และคณะซิสเตอร์ ร่วมแสดงความเสียใจกับคณะคามิลเลียน

ต่อการจากไปของคุณพ่อยอห์น บัปติสต์ สิรนนท์ สรรเพ็ชร์ และร่วมมิสซาหน้าศพ

วันที่ 28 ธันวาคม 2555  ณ บ้านพักผู้สูงอายุคามิลเลียน จันทบุรี