คติพจน์
ตราสัญลักษณ์
พระพรพิเศษ
เป้าหมาย
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
การอบรม
โรงเรียนของคณะ
     - สตรีมารดาพิทักษ์ จันทบุรี
     - ยอแซฟวิทยา ท่าใหม่
     -
มารดานุสรณ์ ตราด
     - มารีวิทยา ปราจีนบุรี
     - มารีวิทยา กบินทร์บุรี
     มารีวิทยา ศรีมโหสถ
     - ลัมแบรต์พิชญาลัย นายายอาม

สนามงานแพร่ธรรม
สหพันธ์รักกางเขน
ฆราวาสรักกางเขน
ศูนย์อภิบาล ฯ รักกางเขน จันท์
     - Facebook ศูนย์อภิบาลฯ
ภารกิจ ปี 2017
ปฏิทินคณะ (กรกฎาคม 2017)

 

 

 
  

เดือนกรกฎาคม 2560/2017

12 กรกฎาคม
ซ. อาแมลดา อภิวันท์  ภานุพันธ์

19 กรกฎาคม
ซ. เอาเรอา ศรีสมร แซ่เตียว

21 กรกฎาคม
ซ. ปรักเซดา ลักขณา  พวงเพชร์

22 กรกฎาคม
ซ. มักดาแลนา ดวงแข รัตโนภาส

23 กรกฎาคม
ซ. กอแลตตา เรณู  วงศ์ชีรี
ซ. บรียิตตา บุญชอบ  หัวใจ

24 กรกฎาคม
ซ. คริสติน่า สายชล ลี้มงคลเลิศ

26 กรกฎาคม
ซ. คริสต๊อฟ  ประคอง  โยธารักษ์ 
ซ. แอนน์  วนิดา  ไตรวุฒิ           
ซ. อันนา วันเพ็ญ  ไชยเผือก          
ซ. อันนา สุมาลี  โชติผล           
ซ. อันนา มณีรัตน์  โชติผล            
ซ. อันนา บุญเลิศ  โยธารักษ์     
ซ. อันนา ภณิดา  มัธยมชาติ           
ซ. อันนา กองคำ   สุระเสียง    
ซ. อันนา ณัฐฐา สินบำรุง         
ซ. อันนา ดิษราภรณ์  ศรีประมงค์
ซ. อันนา อารียา พุ่มเจริญ

 

เดือนกรกฎาคม 2560/2017

2 กรกฎาคม
+ ซ. มาร์แซลลา ยอนา  ประดิษฐ์ศิลป์
(1999)

5 กรกฎาคม
+ ซ. มารีอา โบนา จูซิ้ม  แซ่โอ
(2014)

11 กรกฎาคม
+ ซ. อันนา ออลกา ชึ้ง อานามนารถ
(1984)

19 กรกฎาคม
+ ซ. อากาทา อีซาแบลลา นา สาทรกิจ

 

 

 
บ้านสวนมารีย์

สถานที่ : อบรมสัมมนา / เข้าเงียบ

ที่อยู่ : 111 ม.14 ต.ดงขี้เหล็ก
อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000

สนใจติดต่อได้ที่ :083-1587497

E-mail :
bansuan.maree@gmail.com

Facebook : บ้านสวนมารีย์

 

 

ข้าแต่พระเยซูคริสตเจ้าผู้ถูกตรึง ดวงใจลูกแสวงหาพระองค์พระองค์แต่ผู้เดียว ลูกขอเทิดทูนพระองค์ เพราะโดยกางเขนศักดิ์สิทธิ์นี้ พระองค์ทรงช่วยประชากรของพระองค์ให้รอด อาแมน.

 


 

 

 

 

 

คณะซิสเตอร์เข้าร่วมสัมมนา หัวข้อ "Happy, Meaningful Religious Life Today"

ณ บ้านคามิลเลียน ลาดกระบัง

 

 

 

ต้อนรับพระสังฆราชปรีดา (จากประเทศลาว)

และฉลองศาสนนามนักบุญเปโตรและเปาโล

 

 

 

พิธีอำลาและมิสซาปลงศพ ซิสเตอร์ กลอตินดา พังงา แซ่ตั๊น

โดย พระสังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี เป็นประธานในพิธี

 

 

 

ร่วมโมทนาคุณพระเจ้ากับคณะซิสเตอร์ผู้ฉลองปฏิญาณตนตลอดชีพ

และถวายตนครบรอบ 25ปี 50ปี และ60ปี คณะรักกางเขน แห่ง จันทบุรี

 

 

 

พิธีปฏิญาณตนครั้งแรกของซิสเตอร์สี่ท่าน

และต่อการปฏิญาณของซิสเตอร์ยุวภคินีสี่ท่าน

 

 

 

สัมมนาคณะประจำปี โดยคุณพ่อเอกมัย เหลือหลาย

ในหัวข้อ "ความชื่นชมยินดีในชีวิตนักบวช"

 

 

 

พิธีอำลาและมิสซาปลงศพ ซิสเตอร์ คัธริน อุมาภรณ์ ทวีการ

โดย คุณพ่อมานพ ปรีชาวุฒิ เป็นประธานในพิธี

 

 

 

คณะซิสเตอร์อารามบ้านแม่ และผู้ฝึกหัดเยี่ยมเยียนผู้สูงวัย

บริเวณรอบอาสนวิหารฯ จันทบุรี โอกาสวันสงกรานต์

 

 

 

พระสังฆราสซัลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี เยี่ยมเยียนคณะซิสเตอร์อารามบ้านแม่

และอวยพรโอกาสวันปัสกาที่จะมาถึง

 

 

 

ฟื้นฟูจิตใจฆราวาสรักไม้กางเขน

หัวข้อ"พระเมตตา"ตามพระสมณสาสน์ (Misericordia..et..misera)

 

 

 

วันนักบวชสากล สังฆมณฑลจันทบุรี

ณ วัดนักบุญยอแซฟ พนัสนิคม จ.ชลบุรี

 

 


ร่วมแสดงความยินดีกับ ซ.วิมลรัตน์ ซ.แสงคำ ซ.ศรีคำ

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยแสงธรรม

 

 

 

ร่วมแสดงความยินดีกับ ซิสเตอร์ณัฐวรรณ ฉวีนิรมล และ ซิสเตอร์ดิษราภรณ์ ศรีประมงค์

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เอแบค

 

 

 

ซิสเตอร์อัจฉรา สุขพิบูลย์ และ ซิสเตอร์เพ็ชรรัตน์  สุขสำราญ

เข้าร่วมการอบรมศึกษาพระคัมภีร์ และท่องโลกอิสราเอล

 

 

 

คณะซิสเตอร์ร่วมปิดปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม

ณ อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล จันทบุรี

 

 

 

เจ้าหน้าที่ศูนย์อภิบาลฯ ให้บริการวัดความดัน ให้คำปรึกษาสุขภาพเบื้องต้น นวดคลายกล้ามเนื้อ

 โอกาสฉลองวัดแม่พระถวายองค์ในพระวิหาร มูซู จ.จันทบุรี

 

 

 

ซิสเตอร์อารามบ้านแม่ เยี่ยมเยียนและให้ความช่วยเหลือผู้ยากไร้

ณ บริเวณรอบอาสนวิหารฯ จันท์"ถ้าความต้องการของเราไม่ตรงกับที่พระเจ้าต้องการ เราต้องหยุดและสวดภาวนา เพื่อขอให้พระเจ้าทรงช่วยเหลือเรา และเดินต่อไปในสายพระเนตร" (พระสันตะปาปาฟรังซิส)

 

  

 

 

 

 

 

 

 


อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ ฯ
สังฆมณฑลจันทบุรี
อัครสังฆมณฑลท่าแร่
สังฆมณฑลเชียงใหม่
สังฆมณฑลนครสวรรค์
สังฆมณฑลราชบุรี
สังฆมณฑลนครราชสีมา
สังฆมณฑลอุบลราชธานี
สังฆมณฑลอุดรธานี
สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

 

 

 

  


- คณะนักบวช -

ชมรมอธิการิณี
คณะรักกางเขน แห่ง อุบล ฯ
คณะรักกางเขน แห่ง ท่าแร่
คณะพระหฤทัย ฯ
คณะเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร
คณะพระกุมารเยซู
คณะอุร์สุลิน
คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์
คณะพระราชินีมาเรีย
คณะซาเลเซียน
คณะพระมหาไถ่
คณะภราดาเซนต์คาเบรียล
คณะผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมล ฯ
คณะรอยแผลศักดิ์สิทธิ์
คณะคามิลเลียน
คณะภราดาลาซาล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 คณะรักกางเขน แห่ง จันทบุรี

108 หมู่ 5 ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000 โทร. 0-3931-2425 , 0-3932-5305 โทรสาร. 0-3932-4545 E-mail : lcc.lovers@gmail.com