คติพจน์
ตราสัญลักษณ์
พระพรพิเศษ
เป้าหมาย
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
การอบรม
โรงเรียนของคณะ
     - สตรีมารดาพิทักษ์ จันทบุรี
     - ยอแซฟวิทยา ท่าใหม่
     -
มารดานุสรณ์ ตราด
     - มารีวิทยา ปราจีนบุรี
     - มารีวิทยา กบินทร์บุรี
     มารีวิทยา ศรีมโหสถ
     - ลัมแบรต์พิชญาลัย นายายอาม

สนามงานแพร่ธรรม
สหพันธ์รักกางเขน
ฆราวาสรักกางเขน
ศูนย์อภิบาล ฯ รักกางเขน จันท์
     - Facebook ศูนย์อภิบาลฯ
ภารกิจ ปี 2017
ปฏิทินคณะ (เมษายน 2017)

 

 

 
  

เดือนเมษายน 2560/2017

4 เมษายน
ซ.อีซีโดโร บุญเทือง ภัทรเสาร์วดี

9 เมษายน
คุณแม่ กาสซิลดา  พัชรา อารีพรรค

14 เมษายน
ซ.ดอมมีนา วิไล  สุขสกุล

24 เมษายน
ซ.ฟีเดลีส ประกอบ โยธารักษ์

27 เมษายน
ซ.ฟรังกา กะวิน สฤษดิกิจ

 

เดือนเมษายน 2560/2017

2 เมษายน
วิญญาณ ซ.มาการิต มะนา  จีนหลง 
(2010)

8 เมษายน
วิญญาณ ซ.ปีอา แฉล้ม  สิงหา 
(1997)
วิญญาณ ซ.เยนอเวฟา ตรอน
(2001)

9 เมษายน
วิญญาณ ซ.ฟรังซัว สุภาพ ประดิษฐ์ศิลป์
(1984)

12 เมษายน
วิญญาณ ซ.ซาบีนา เทีย นำลาภ
(1987)

14 เมษายน
วิญญาณ ซ.สกอลัสตีกา เสน่ห์
(2011)

19 เมษายน
วิญญาณ ซ.เอวเพมีอา เลียม อาภรรัตน์ 
(1995)

21 เมษายน
วิญญาณ คุณแม่ อานาสตาซีอา พาณี
(1977)

29 เมษายน
วิญญาณ ซ.แบรทา สวิง วิสุทธิอุทัยกุล
(2005)

 

 

 
บ้านสวนมารีย์

สถานที่ : อบรมสัมมนา / เข้าเงียบ

ที่อยู่ : 111 ม.14 ต.ดงขี้เหล็ก
อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000

สนใจติดต่อได้ที่ :083-1587497

E-mail :
bansuan.maree@gmail.com

Facebook : บ้านสวนมารีย์

 

 

ข้าแต่พระเยซูคริสตเจ้าผู้ถูกตรึง ดวงใจลูกแสวงหาพระองค์พระองค์แต่ผู้เดียว ลูกขอเทิดทูนพระองค์ เพราะโดยกางเขนศักดิ์สิทธิ์นี้ พระองค์ทรงช่วยประชากรของพระองค์ให้รอด อาแมน.

 


 

 

 

 

 

ร่วมโมทนาคุณพระเจ้ากับคณะซิสเตอร์ผู้ฉลองปฏิญาณตนตลอดชีพ

และถวายตนครบรอบ 25ปี 50ปี และ60ปี คณะรักกางเขน แห่ง จันทบุรี

 

 

 

พิธีปฏิญาณตนครั้งแรกของซิสเตอร์สี่ท่าน

และต่อการปฏิญาณของซิสเตอร์ยุวภคินีสี่ท่าน

 

 

 

สัมมนาคณะประจำปี โดยคุณพ่อเอกมัย เหลือหลาย

ในหัวข้อ "ความชื่นชมยินดีในชีวิตนักบวช"

 

 

 

พิธีอำลาและมิสซาปลงศพ ซิสเตอร์ คัธริน อุมาภรณ์ ทวีการ

โดย คุณพ่อมานพ ปรีชาวุฒิ เป็นประธานในพิธี

 

 

 

คณะซิสเตอร์อารามบ้านแม่ และผู้ฝึกหัดเยี่ยมเยียนผู้สูงวัย

บริเวณรอบอาสนวิหารฯ จันทบุรี โอกาสวันสงกรานต์

 

 

 

พระสังฆราสซัลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี เยี่ยมเยียนคณะซิสเตอร์อารามบ้านแม่

และอวยพรโอกาสวันปัสกาที่จะมาถึง

 

 

 

ฟื้นฟูจิตใจฆราวาสรักไม้กางเขน

หัวข้อ"พระเมตตา"ตามพระสมณสาสน์ (Misericordia..et..misera)

 

 

 

วันนักบวชสากล สังฆมณฑลจันทบุรี

ณ วัดนักบุญยอแซฟ พนัสนิคม จ.ชลบุรี

 

 


ร่วมแสดงความยินดีกับ ซ.วิมลรัตน์ ซ.แสงคำ ซ.ศรีคำ

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยแสงธรรม

 

 

 

ร่วมแสดงความยินดีกับ ซิสเตอร์ณัฐวรรณ ฉวีนิรมล และ ซิสเตอร์ดิษราภรณ์ ศรีประมงค์

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เอแบค

 

 

 

ซิสเตอร์อัจฉรา สุขพิบูลย์ และ ซิสเตอร์เพ็ชรรัตน์  สุขสำราญ

เข้าร่วมการอบรมศึกษาพระคัมภีร์ และท่องโลกอิสราเอล

 

 

 

คณะซิสเตอร์ร่วมปิดปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม

ณ อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล จันทบุรี

 

 

 

เจ้าหน้าที่ศูนย์อภิบาลฯ ให้บริการวัดความดัน ให้คำปรึกษาสุขภาพเบื้องต้น นวดคลายกล้ามเนื้อ

 โอกาสฉลองวัดแม่พระถวายองค์ในพระวิหาร มูซู จ.จันทบุรี

 

 

 

ซิสเตอร์อารามบ้านแม่ เยี่ยมเยียนและให้ความช่วยเหลือผู้ยากไร้

ณ บริเวณรอบอาสนวิหารฯ จันท์"ถ้าความต้องการของเราไม่ตรงกับที่พระเจ้าต้องการ เราต้องหยุดและสวดภาวนา เพื่อขอให้พระเจ้าทรงช่วยเหลือเรา และเดินต่อไปในสายพระเนตร" (พระสันตะปาปาฟรังซิส) 

 

 

 

 

 

 

 


อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ ฯ
สังฆมณฑลจันทบุรี
อัครสังฆมณฑลท่าแร่
สังฆมณฑลเชียงใหม่
สังฆมณฑลนครสวรรค์
สังฆมณฑลราชบุรี
สังฆมณฑลนครราชสีมา
สังฆมณฑลอุบลราชธานี
สังฆมณฑลอุดรธานี
สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

 

 

 

  


- คณะนักบวช -

ชมรมอธิการิณี
คณะรักกางเขน แห่ง อุบล ฯ
คณะรักกางเขน แห่ง ท่าแร่
คณะพระหฤทัย ฯ
คณะเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร
คณะพระกุมารเยซู
คณะอุร์สุลิน
คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์
คณะพระราชินีมาเรีย
คณะซาเลเซียน
คณะพระมหาไถ่
คณะภราดาเซนต์คาเบรียล
คณะผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมล ฯ
คณะรอยแผลศักดิ์สิทธิ์
คณะคามิลเลียน
คณะภราดาลาซาล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 คณะรักกางเขน แห่ง จันทบุรี

108 หมู่ 5 ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000 โทร. 0-3931-2425 , 0-3932-5305 โทรสาร. 0-3932-4545 E-mail : lcc.lovers@gmail.com