คติพจน์
ตราสัญลักษณ์
พระพรพิเศษ
เป้าหมาย
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
การอบรม
โรงเรียนของคณะ
     - สตรีมารดาพิทักษ์ จันทบุรี
     - ยอแซฟวิทยา ท่าใหม่
     -
มารดานุสรณ์ ตราด
     - มารีวิทยา ปราจีนบุรี
     - มารีวิทยา กบินทร์บุรี
     มารีวิทยา ศรีมโหสถ
     - ลัมแบรต์พิชญาลัย นายายอาม

สนามงานแพร่ธรรม
สหพันธ์รักกางเขน
ฆราวาสรักกางเขน
ศูนย์อภิบาล ฯ รักกางเขน จันท์
     - Facebook ศูนย์อภิบาลฯ
ภารกิจ ปี 2017
ปฏิทินคณะ (กันยายน 2017)

 

 

 
  

เดือนกันยายน 2560/2017

4 กันยายน
คุณแม่ โรสลิน  ศรีไพร  กระทอง

8 กันยายน

ซ. มารีอา ยุวดี  ล้อคำ         
ซ. มารีอา เพ็ชรรัตน์  สุขสำราญ
ซ. มารีอา พัชรียา  โยธารักษ์

15 กันยายน
ซ. มารีอา วิมลรัตน์ พัสดุ

16 กันยายน
ซ. กอร์เนลี ลำยงค์  อุ้นวุ้น

19 กันยายน
ซ. คอนสตันซีอา อาภา  รุ่งเรืองผล

22 กันยายน
ซ. มอรีส วันทา สิทธิพล

26 กรกฎาคม
ซ. ดาเมียน มะลิวัลย์  แซ่โง้ว

29 กันยายน
ซ. ราฟาแอล มะลิวัลย์  ประทุมมี

30 กันยายน
ซ.โซเฟีย บุญศรี  วิสุทธิอุทัยกุล

 

เดือนกันยายน 2560/2017

2 กันยายน
+ ซ. เวรอนีกา อังเยลา ร่อง โชติผล
(1988)

6 กันยายน
+ คุณแม่ลูชีอา มารี หลุยส์ เกษร กิจทำ
(2013)

8 กันยายน
+ ซ. อันนา มักดาเลนา แจ่ม สาทรกิจ
(1961)

9 กันยายน
+ ซ. มักดาเลนา เจิ๊บ อานามนารถ
(1969)

16 กันยายน
+ ซ. มอนีกา มาลา  ปทุมตรี
(2014)

25 กันยายน
+ ซ. มารีอา เซซีลีอา กิ๊ม นามประดิษฐ์
(1986)
+ ซ. เอวฟารซีอา ทองใบ  ซิมศิริ
(1989)

26 กันยายน
+ ซ. เอลิซาเบ็ธ เย่อ  อานามนารถ
(1974)

 

 

 
บ้านสวนมารีย์

สถานที่ : อบรมสัมมนา / เข้าเงียบ

ที่อยู่ : 111 ม.14 ต.ดงขี้เหล็ก
อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000

สนใจติดต่อได้ที่ :083-1587497

E-mail :
bansuan.maree@gmail.com

Facebook : บ้านสวนมารีย์

 

 

ข้าแต่พระเยซูคริสตเจ้าผู้ถูกตรึง ดวงใจลูกแสวงหาพระองค์พระองค์แต่ผู้เดียว ลูกขอเทิดทูนพระองค์ เพราะโดยกางเขนศักดิ์สิทธิ์นี้ พระองค์ทรงช่วยประชากรของพระองค์ให้รอด อาแมน.

 


 

 

 

 

 

"ค่ายกระแสเรียก รักกางเขน จันท์ 2560"

ดาวน์โหลดใบสมัคร

 

 

 

 

คณะซิสเตอร์อารามบ้านแม่ต้อนรับซิสเตอร์คณะรักกางเขน ตู๋ดึ๊ก เวียดนาม

และฆราวาส ซึ่งจะอยู่ร่วมภารกิจกับคณะของเรา 1 ปี

 

 

 

สัมมนาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47

ระหว่างวันที่ 20-23 สิงหาคม 2560

 

 

 

คุณแม่โรสลิน ศรีไพร และซิสเตอร์อีก 3 ท่าน ร่วมกับคณะรักกางเขน แห่งอุบลฯ, ท่าแร่

และคณะพระหฤทัย กรุงเทพฯ ร่วมสัมมนากับสหพันธ์รักกางเขน ณ ประเทศเวียดนาม

 

 

 

คณะซิสเตอร์ร่วมศึกษาจิตตารมณ์พระสังฆราชลัมแบรต์ เดอ ลา ม็อต

ผู้ก่อตั้งคณะรักกางเขน ตลอดเดือนกรกฎาคม 2560

 

 

 

ซ.วรนุช ประนอมมิตร ผู้รับผิดชอบแผนกสตรีสังฆมณฑลจันทบุรี

นำนักเรียนจัดกิจกรรมให้กับผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำจังหวัดสระแก้ว

 

 

 

คณะซิสเตอร์เข้าร่วมสัมมนา หัวข้อ "Happy, Meaningful Religious Life Today"

ณ บ้านคามิลเลียน ลาดกระบัง

 

 

 

ต้อนรับพระสังฆราชปรีดา (จากประเทศลาว)

และฉลองศาสนนามนักบุญเปโตรและเปาโล

 

 

 

พิธีอำลาและมิสซาปลงศพ ซิสเตอร์ กลอตินดา พังงา แซ่ตั๊น

โดย พระสังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี เป็นประธานในพิธี

 

 

 

ร่วมโมทนาคุณพระเจ้ากับคณะซิสเตอร์ผู้ฉลองปฏิญาณตนตลอดชีพ

และถวายตนครบรอบ 25ปี 50ปี และ60ปี คณะรักกางเขน แห่ง จันทบุรี

 

 

 

พิธีปฏิญาณตนครั้งแรกของซิสเตอร์สี่ท่าน

และต่อการปฏิญาณของซิสเตอร์ยุวภคินีสี่ท่าน

 

 

 

สัมมนาคณะประจำปี โดยคุณพ่อเอกมัย เหลือหลาย

ในหัวข้อ "ความชื่นชมยินดีในชีวิตนักบวช"

 

 

 

พิธีอำลาและมิสซาปลงศพ ซิสเตอร์ คัธริน อุมาภรณ์ ทวีการ

โดย คุณพ่อมานพ ปรีชาวุฒิ เป็นประธานในพิธี

 

 

 

คณะซิสเตอร์อารามบ้านแม่ และผู้ฝึกหัดเยี่ยมเยียนผู้สูงวัย

บริเวณรอบอาสนวิหารฯ จันทบุรี โอกาสวันสงกรานต์

 

 

 

พระสังฆราสซัลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี เยี่ยมเยียนคณะซิสเตอร์อารามบ้านแม่

และอวยพรโอกาสวันปัสกาที่จะมาถึง

 

 

 

ฟื้นฟูจิตใจฆราวาสรักไม้กางเขน

หัวข้อ"พระเมตตา"ตามพระสมณสาสน์ (Misericordia..et..misera)"ถ้าความต้องการของเราไม่ตรงกับที่พระเจ้าต้องการ เราต้องหยุดและสวดภาวนา เพื่อขอให้พระเจ้าทรงช่วยเหลือเรา และเดินต่อไปในสายพระเนตร" (พระสันตะปาปาฟรังซิส)

 

  

 

 

 

 

 

 

 


อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ ฯ
สังฆมณฑลจันทบุรี
อัครสังฆมณฑลท่าแร่
สังฆมณฑลเชียงใหม่
สังฆมณฑลนครสวรรค์
สังฆมณฑลราชบุรี
สังฆมณฑลนครราชสีมา
สังฆมณฑลอุบลราชธานี
สังฆมณฑลอุดรธานี
สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

 

 

 

  


- คณะนักบวช -

ชมรมอธิการิณี
คณะรักกางเขน แห่ง อุบล ฯ
คณะรักกางเขน แห่ง ท่าแร่
คณะพระหฤทัย ฯ
คณะเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร
คณะพระกุมารเยซู
คณะอุร์สุลิน
คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์
คณะพระราชินีมาเรีย
คณะซาเลเซียน
คณะพระมหาไถ่
คณะภราดาเซนต์คาเบรียล
คณะผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมล ฯ
คณะรอยแผลศักดิ์สิทธิ์
คณะคามิลเลียน
คณะภราดาลาซาล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 คณะรักกางเขน แห่ง จันทบุรี

108 หมู่ 5 ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000 โทร. 0-3931-2425 , 0-3932-5305 โทรสาร. 0-3932-4545 E-mail : lcc.lovers@gmail.com