คติพจน์
ตราสัญลักษณ์
พระพรพิเศษ
เป้าหมาย
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
การอบรม
โรงเรียนของคณะ
     - สตรีมารดาพิทักษ์ จันทบุรี
     - ยอแซฟวิทยา ท่าใหม่
     -
มารดานุสรณ์ ตราด
     - มารีวิทยา ปราจีนบุรี
     - มารีวิทยา กบินทร์บุรี
     มารีวิทยา ศรีมโหสถ
     - ลัมแบรต์พิชญาลัย นายายอาม

สนามงานแพร่ธรรม
สหพันธ์รักกางเขน
ฆราวาสรักกางเขน
ศูนย์อภิบาล ฯ รักกางเขน จันท์
     - Facebook ศูนย์อภิบาลฯ
ภารกิจ ปี 2017
ปฏิทินคณะ (กุมภาพันธ์ 2018)

 

 

 
  

เดือนกุมภาพันธ์ 2561/2018

6 กุมภาพันธ์
ซ.โดโรธี  พลอย เซ็ดเจริญ

18 กุมภาพันธ์
ซ. แบร์นาแด็ต แสงคำ ปอดอ
ซ. แบร์นาแด็ต วีณา  เฉลิมธุวานนท์

 

เดือนกุมภาพันธ์ 2561/2018

18 กุมภาพันธ์
+ ซ. อัลเฟรด เรณู  ชัยสมบูรณ์ 
(2000)

21 กุมภาพันธ์
+ ซ. แยร์มานา  กา ภานุพันธ์
(2008)

24 กุมภาพันธ์
+ ซ. แชร์แมน วันเพ็ญ  บำรุงกิจ
(2001)

 

 

 
บ้านสวนมารีย์

สถานที่ : อบรมสัมมนา / เข้าเงียบ

ที่อยู่ : 111 ม.14 ต.ดงขี้เหล็ก
อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000

สนใจติดต่อได้ที่ :083-1587497

E-mail :
bansuan.maree@gmail.com

Facebook : บ้านสวนมารีย์

 

 

ข้าแต่พระเยซูคริสตเจ้าผู้ถูกตรึง ดวงใจลูกแสวงหาพระองค์พระองค์แต่ผู้เดียว ลูกขอเทิดทูนพระองค์ เพราะโดยกางเขนศักดิ์สิทธิ์นี้ พระองค์ทรงช่วยประชากรของพระองค์ให้รอด อาแมน.

 


 

 

 

 

 

 

 

คณะซิสเตอร์ร่วมจัดงาน และเข้าร่วมงานนักบวชสากลสังฆมณฑลจันทบุรี

ซึ่งในปีนี้อารามของเราเป็นเจ้าภาพ

 

 

 

คณะซิสเตอร์อารามบ้านแม่ ส่งความสุขโอกาสคริสต์มาสและปีใหม่

แด่ผู้ต้องขัง ณ ทัณฑสถานทุ่งเบญจา

 

 

 

ซิสเตอร์บุญเลิศ โยธาัรักษ์ คณะตัวแทนครู และนักเรียนโรงเรียนมารดานุสรณ์ ตราด

มอบข้าวกล้องให้กับอารามบ้านแม่ เพื่อนำไปแบ่งปันแก่ผู้ขัดสนในงานอภิบาล

 

 

 

คณะซิสเตอร์รักกางเขน แห่ง จันทบุรี เข้าเงียบประจำปี 2560

หัวข้อ "ชีวิตของโมเสส"

 

 

 

พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ โมทนาคุณพระเจ้า

โอกาสเสกและเปิด "อารามแม่พระฟาติมา" คณะรักกางเขน แห่ง จันทบุรี

 

 

 

บรรยากาศก่อนและหลัง

พิธีเสกและเปิด "อารามแม่พระฟาติมา" คณะรักกางเขน แห่ง จันทบุรี

 

 

 

บรรยากาศการต้อนรับคณะซิสเตอร์รักกางเขน

จากท่าแร่ และเวียดนาม เดินทางมาร่วมงานเสกและเปิดอารามใหม่ของเรา

 

 

 

วจนพิธีกรรมไว้อาลัย ถวายแด่

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุยเดช รัชกาลที่ 9

 

 

 

ค่ายกระแสเรียกสัมผัสชีวิต

คณะรักกางเขน แห่ง จันทบุรี

 

 

 

คณะซิสเตอร์อารามบ้านแม่ต้อนรับซิสเตอร์คณะรักกางเขน ตู๋ดึ๊ก เวียดนาม

และฆราวาส ซึ่งจะอยู่ร่วมภารกิจกับคณะของเรา 1 ปี

 

 

 

สัมมนาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47

ระหว่างวันที่ 20-23 สิงหาคม 2560

 

 

 

คณะซิสเตอร์ร่วมศึกษาจิตตารมณ์พระสังฆราชลัมแบรต์ เดอ ลา ม็อต

ผู้ก่อตั้งคณะรักกางเขน ตลอดเดือนกรกฎาคม 2560

 

 

 

ซ.วรนุช ประนอมมิตร ผู้รับผิดชอบแผนกสตรีสังฆมณฑลจันทบุรี

นำนักเรียนจัดกิจกรรมให้กับผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำจังหวัดสระแก้ว

 

 

 

คณะซิสเตอร์เข้าร่วมสัมมนา หัวข้อ "Happy, Meaningful Religious Life Today"

ณ บ้านคามิลเลียน ลาดกระบัง"ถ้าความต้องการของเราไม่ตรงกับที่พระเจ้าต้องการ เราต้องหยุดและสวดภาวนา เพื่อขอให้พระเจ้าทรงช่วยเหลือเรา และเดินต่อไปในสายพระเนตร" (พระสันตะปาปาฟรังซิส)

 

  

 

 

 

 

 

 

 


อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ ฯ
สังฆมณฑลจันทบุรี
อัครสังฆมณฑลท่าแร่
สังฆมณฑลเชียงใหม่
สังฆมณฑลนครสวรรค์
สังฆมณฑลราชบุรี
สังฆมณฑลนครราชสีมา
สังฆมณฑลอุบลราชธานี
สังฆมณฑลอุดรธานี
สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

 

 

 

  


- คณะนักบวช -

ชมรมอธิการิณี
คณะรักกางเขน แห่ง อุบล ฯ
คณะรักกางเขน แห่ง ท่าแร่
คณะพระหฤทัย ฯ
คณะเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร
คณะพระกุมารเยซู
คณะอุร์สุลิน
คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์
คณะพระราชินีมาเรีย
คณะซาเลเซียน
คณะพระมหาไถ่
คณะภราดาเซนต์คาเบรียล
คณะผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมล ฯ
คณะรอยแผลศักดิ์สิทธิ์
คณะคามิลเลียน
คณะภราดาลาซาล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 คณะรักกางเขน แห่ง จันทบุรี

108 หมู่ 5 ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000 โทร. 0-3931-2425 , 0-3932-5305 โทรสาร. 0-3932-4545 E-mail : lcc.lovers@gmail.com