คติพจน์
ตราสัญลักษณ์
พระพรพิเศษ
เป้าหมาย
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
การอบรม
โรงเรียนของคณะ
     - สตรีมารดาพิทักษ์ จันทบุรี
     - ยอแซฟวิทยา ท่าใหม่
     -
มารดานุสรณ์ ตราด
     - มารีวิทยา ปราจีนบุรี
     - มารีวิทยา กบินทร์บุรี
     มารีวิทยา ศรีมโหสถ
     - ลัมแบรต์พิชญาลัย นายายอาม

สนามงานแพร่ธรรม
สหพันธ์รักกางเขน
ฆราวาสรักกางเขน
ศูนย์อภิบาล ฯ รักกางเขน จันท์
ภารกิจ ปี 2016
ปฏิทินคณะ (มีนาคม 2017)

 

 

 
  

เดือนมีนาคม 2560/2017

13 มีนาคม
ซ.คริสตีนา สมจิต แซ่เตียว

18 มีนาคม
ซ. ซีริล จำนันท์  ไพรงาม

25 มีนาคม
ซ. เรแดมป์ต้า  สาลี่ ตันติกุล
ซ. มารีอา มัยตรี  สุระเสียง

 

เดือนมีนาคม 2560/2017

1 มีนาคม
วิญญาณ ซ.ยออากิม มาลี  ศรีสุระ
(2013)

10 มีนาคม
วิญญาณ ซ.เทเรซา สายัณห์  แซ่เตียว
(2014)

13 มีนาคม
วิญญาณ ซ.วาแลนติ สงวน ศรีสุระ
(1987)

16 มีนาคม
วิญญาณ ซ.มาทิลดา  แควน
(1986)

20 มีนาคม
วิญญาณ ซ.ฟิลิป  อนงค์  ไพรงาม
(1994)

21 มีนาคม
วิญญาณ ซ.รูฟีนา ยอม วงศ์ชีรี
(1993)

27 มีนาคม
วิญญาณ ซ.โรซา มณี  แซ่อึ้ง
(2015)

 

 

 
บ้านสวนมารีย์

สถานที่ : อบรมสัมมนา / เข้าเงียบ

ที่อยู่ : 111 ม.14 ต.ดงขี้เหล็ก
อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000

สนใจติดต่อได้ที่ :083-1587497

E-mail :
bansuan.maree@gmail.com

Facebook : บ้านสวนมารีย์

 

 

ข้าแต่พระเยซูคริสตเจ้าผู้ถูกตรึง ดวงใจลูกแสวงหาพระองค์พระองค์แต่ผู้เดียว ลูกขอเทิดทูนพระองค์ เพราะโดยกางเขนศักดิ์สิทธิ์นี้ พระองค์ทรงช่วยประชากรของพระองค์ให้รอด อาแมน.

 


 

 

 

 

 

วันนักบวชสากล สังฆมณฑลจันทบุรี

ณ วัดนักบุญยอแซฟ พนัสนิคม จ.ชลบุรี

 

 


ร่วมแสดงความยินดีกับ ซ.วิมลรัตน์ ซ.แสงคำ ซ.ศรีคำ

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยแสงธรรม

 

 

 

ร่วมแสดงความยินดีกับ ซิสเตอร์ณัฐวรรณ ฉวีนิรมล และ ซิสเตอร์ดิษราภรณ์ ศรีประมงค์

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เอแบค

 

 

 

ซิสเตอร์อัจฉรา สุขพิบูลย์ และ ซิสเตอร์เพ็ชรรัตน์  สุขสำราญ

เข้าร่วมการอบรมศึกษาพระคัมภีร์ และท่องโลกอิสราเอล

 

 

 

คณะซิสเตอร์ร่วมปิดปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม

ณ อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล จันทบุรี

 

 

 

เจ้าหน้าที่ศูนย์อภิบาลฯ ให้บริการวัดความดัน ให้คำปรึกษาสุขภาพเบื้องต้น นวดคลายกล้ามเนื้อ

 โอกาสฉลองวัดแม่พระถวายองค์ในพระวิหาร มูซู จ.จันทบุรี

 

 

 

ซิสเตอร์อารามบ้านแม่ เยี่ยมเยียนและให้ความช่วยเหลือผู้ยากไร้

ณ บริเวณรอบอาสนวิหารฯ จันท์

 

 

 

วจนพิธีกรรมอำลา และมิสซาบูชาปลงศพ

ซิสเตอร์ ยูเลียน ซาแว นามวงศ์

 

 

 

วจนพิธีกรรมอำลา และมิสซาบูชาปลงศพ

ซิสเตอร์ เอากุสติโน ฉลวย น้ำเย็น

 

 

 

ค่ายกระแสเรียก 2016

คณะรักกางเขน แห่ง จันทบุรี

 

 

 

เข้าเงียบประจำปี 2559

โดย พระสังฆราชประธาน ศรีดารุณศีล

 

 

 

ซิสเตอร์คณะพระหฤทัยฯ

เยี่ยมซิสเตอร์อารามบ้านแม่"ถ้าความต้องการของเราไม่ตรงกับที่พระเจ้าต้องการ เราต้องหยุดและสวดภาวนา เพื่อขอให้พระเจ้าทรงช่วยเหลือเรา และเดินต่อไปในสายพระเนตร" (พระสันตะปาปาฟรังซิส) 

 

 

 

 

 

 

 


อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ ฯ
สังฆมณฑลจันทบุรี
อัครสังฆมณฑลท่าแร่
สังฆมณฑลเชียงใหม่
สังฆมณฑลนครสวรรค์
สังฆมณฑลราชบุรี
สังฆมณฑลนครราชสีมา
สังฆมณฑลอุบลราชธานี
สังฆมณฑลอุดรธานี
สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

 

 

 

  


- คณะนักบวช -

ชมรมอธิการิณี
คณะรักกางเขน แห่ง อุบล ฯ
คณะรักกางเขน แห่ง ท่าแร่
คณะพระหฤทัย ฯ
คณะเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร
คณะพระกุมารเยซู
คณะอุร์สุลิน
คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์
คณะพระราชินีมาเรีย
คณะซาเลเซียน
คณะพระมหาไถ่
คณะภราดาเซนต์คาเบรียล
คณะผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมล ฯ
คณะรอยแผลศักดิ์สิทธิ์
คณะคามิลเลียน
คณะภราดาลาซาล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 คณะรักกางเขน แห่ง จันทบุรี

108 หมู่ 5 ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000 โทร. 0-3931-2425 , 0-3932-5305 โทรสาร. 0-3932-4545 E-mail : lcc-th@hotmail.com