ปี 2561 / 2018

-------------------------------------------------------------------------

  มิสซาปลงศพ ซ.วาเลรี ยินดี ศักดิ์สงฆ์ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561

  วันนักบวชสากล สังฆมณฑลจันทบุรี ณ อารามรักกางเขน จันทบุรี วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561

4 - 3 - 2 - 1