ร่วมแสดงความยินดีกับ ซิสเตอร์ณัฐวรรณ ฉวีนิรมล และ ซิสเตอร์ดิษราภรณ์ ศรีประมงค์

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เอแบค

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2559