ปี 2560 / 2017

-------------------------------------------------------------------------

  คณะซิสเตอร์อารามบ้านแม่ต้อนรับซิสเตอร์คณะรักกางเขน ตู๋ดึ๊ก เวียดนามและฆราวาส วันที่ 26 สิงหาคม 2560

 สัมมนาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47 ระหว่างวันที่ 20-23 สิงหาคม 2560

 คุณแม่ศรีไพร กระทอง และซิสเตอร์อีกสามท่าน เข้าร่วมประชุมสัมมนากับสหพันธ์รักกางเขน แห่ง เวียดนาม ระหว่างวันที่ 1-6 สิงหาคม 2560

 คณะซิสเตอร์ร่วมศึกษาจิตตารมณ์ผู้ก่อตั้งคณะ ตลอดเดือนกรกฎาคม 2560

 ซ.วรนุช ผู้รับผิดชอบแผนกสตรีสังฆมณฑลจันท์ฯ ร่วมกับนักเรียนโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์ฯ จัดกิจกรรมให้กับผู้ต้องขังหญิง วันที่ 11 กรกฎาคม 2560

  คณะซิสเตอร์เข้าร่วมสัมมนา หัวข้อ "Happy, Meaningful Religious Life Today" ระหว่างวันที่ 3-6 กรกฎาคม 2560

  ต้อนรับพระสังฆราชปรีดา จากประเทศลาว และฉลองศาสนนามนักบุญเปโตรและเปาโล วันที่ 1 กรกฎาคม 2560

  พิธีอำลาและมิสซาปลงศพ ซิสเตอร์ กลอตินดา พังงา แซ่ตั๊น วันที่ 29 มิถุนายน 2560

  โมทนาคุณพระเจ้าพร้อมกับซิสเตอร์ผู้ปฏิญาณตนตลอดชีพ ฉลอง 25, 50, 60 ปีในชีวิตนักบวช วันที่ 22 เมษายน 2560

  พิธีปฏิญาณตนครั้งแรกของซิสเตอร์ 4 ท่าน และการต่อคำปฏิญาณของซิสเตอร์ยุวภคินี 4 ท่าน วันที่ 21 เมษายน 2560

  สัมมนาคณะประจำปี หัวข้อ "ความชื่นชมยินดีในชีวิตนักบวช" วันที่ 18-19 เมษายน 2560

  พิธีอำลาและมิสซาปลงศพ ซิสเตอร์ คัธริน อุมาภรณ์ ทวีการ วันที่ 17 เมษายน 2560

  พระสังฆราชสิริพงษ์ จรัสศรี เยี่ยมเยียนและอวยพรคณะซิสเตอร์อารามบ้านแม่โอกาสปัสกา วันที่ 15 เมษายน 2560

  คณะซิสเตอร์อารามบ้านแม่ และผู้ฝึกหัด เยี่ยมผู้สูงวัยรอบอาสนวิหารฯ โอกาสวันสงกรานต์ วันที่ 13 เมษายน 2560

  ฟื้นฟูจิตใจฆราวาสรักไม้กางเขน โดย พระสังฆราช โยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล วันที่ 25 มีนาคม 2560

  วันนักบวชสากล สังฆมณฑลจันทบุรี ณ วัดนักบุญยอแซฟ พนัสนิคม จ.ชลบุรี วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560

3 - 2 - 1