ปี 2560 / 2017

-------------------------------------------------------------------------

  โมทนาคุณพระเจ้าพร้อมกับซิสเตอร์ผู้ปฏิญาณตนตลอดชีพ ฉลอง 25, 50, 60 ปีในชีวิตนักบวช วันที่ 22 เมษายน 2560

  พิธีปฏิญาณตนครั้งแรกของซิสเตอร์ 4 ท่าน และการต่อคำปฏิญาณของซิสเตอร์ยุวภคินี 4 ท่าน วันที่ 21 เมษายน 2560

  สัมมนาคณะประจำปี หัวข้อ "ความชื่นชมยินดีในชีวิตนักบวช" วันที่ 18-19 เมษายน 2560

  พิธีอำลาและมิสซาปลงศพ ซิสเตอร์ คัธริน อุมาภรณ์ ทวีการ วันที่ 17 เมษายน 2560

  พระสังฆราชสิริพงษ์ จรัสศรี เยี่ยมเยียนและอวยพรคณะซิสเตอร์อารามบ้านแม่โอกาสปัสกา วันที่ 15 เมษายน 2560

  คณะซิสเตอร์อารามบ้านแม่ และผู้ฝึกหัด เยี่ยมผู้สูงวัยรอบอาสนวิหารฯ โอกาสวันสงกรานต์ วันที่ 13 เมษายน 2560

  ฟื้นฟูจิตใจฆราวาสรักไม้กางเขน โดย พระสังฆราช โยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล วันที่ 25 มีนาคม 2560

  วันนักบวชสากล สังฆมณฑลจันทบุรี ณ วัดนักบุญยอแซฟ พนัสนิคม จ.ชลบุรี วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560

3 - 2 - 1